Sergio Osorio

Sergio Osorio Cañadas

Investigador predoctoral
935814221
Oficina: C5b/-114

Sóc llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona, i màster en Ecologia Terrestre per la Universitat Autònoma de Barcelona, i actualment investigador predoctoral al CREAF.

En el marc de la meva tesi doctoral, la meva investigació gira al voltant de la variabilitat espaciotemporal de comunitats d’himenòpters i de les seves interaccions.

D’una banda estudio com l’alteració en la estructura del paisatge deguda a l’activitat humana, el contexte local i la estacionalitat afecten a les comunitats d’Himenòpters (abelles i vespes) que utilitzen cavitats pre-establertes per nidificar, i a les xarxes d’interaccions que aquests estableixen amb els seus parasitoids (“trap-nesting bees and wasps”).

Un altre part de la meva tesi aprofundeix en l’efecte de la variació estacional, considerant com els canvis estacionals en la temperatura ambiental poden determinar el moment d’inici de vol de les diferents espècies al llarg de l’any, en funció de la mida corporal de cada espècie i de la seva capacitat termoreguladora. En aquest sentit, proposem que la fenologia de la fauna regional de espècies amb la que treballem podria venir marcada en bona mesura per la Norma de Bergmann aplicada a nivell estacional.

Prèviament, vaig desenvolupar una investigació al Departament d’Agrobiologia del Centre de Investigació i Desenvolupament al CID-CSIC, que es va centrar en l’estudi del cicle reproductiu de la panerola Blatella germanica en el marc del projecte de desenvolupament d’insecticides biorracionals.

També vaig treballar com a col·laborador amb el Dr. Jordi Bosch al Departament d’Artròpodes de la Universitat de Barcelona, i al CREAF, en el marc de la seva línea de recerca amb pol·linitzadors alternatius a l’abella de la mèl (abelles solitàries del gènere Osmia), per a la polinització d’arbres fruiters (pera i poma).

Addicionalment, m’he desenvolupat en l’àrea de gestió de residus i com a tècnic medio-ambiental i he impartit cursos a algunes empreses sobre aquest àmbit.

Interessos

Solitary bees, trap-nesting bees and wasps, pollination, plant-pollinator webs, host-parasitoid webs, phenology, Bergman’s rule, thermoregulation, taxonomy, phylogeny, landscape ecology, ecophysiology, ecosystem services

Publicacions recents