Grups de recerca als quals pertany

935814221
Oficina: C5b/-114

Sóc graduada en Biologia i Màster en Ecologia Terrestre per la Universitat Autònoma de Barcelona. La meva recerca està centrada en les interaccions planta-pol·linitzador.

El meu projecte de màster gira entorn a les característiques florals i els síndromes de pol·linització. Concretament, en la importància del color floral a l’hora de determinar les visites a les flors per part dels pol·linitzadors.

A la meva tesi doctoral em centro en el grau de variabilitat espacial que existeix en les comunitats de plantes i pol·linitzadors, i com aquesta variabilitat repercuteix en la variabilitat espacial de les interaccions en un hàbitat homogeni. També avaluo l’impacte de la variabilitat espacial en les interaccions sobre la funcionalitat ecosistèmica: deposició de pol·len als estigmes i producció de llavors

Interessos

Floral colour, floral traits, pollination syndromes, plant-pollinator interactions, interaction networks, beta-diversity, spatial variability, ecosystem function

Recent publications under CREAF affiliation