935814851
Oficina: C5b/-124

Vaig realitzar el meu doctorat a la Universitat de Granada. La meva tesi doctoral es va centrar en el paper de la gestió forestal a la recuperació del funcionament ecològic i biogeoquímic dels ecosistemes mediterranis afectats per incendis forestals, incloent el rendiment i l'estat nutricional de la vegetació, el segrest de C del sòl, les activitats microbianes i la mineralització de la matèria orgànica.

Durant el meu primer postdoctorat a l'Helmholtz Center for Environmental Research - UFZ (Leipzig, Alemanya), vaig treballar en l'establiment de mesures de gasos d'efecte hivernacle a llarg termini per a l'estudi del balanç de C i les seves pertorbacions en el marc de la Infraestructura Europea d'Investigació ICOS ( "Sistemes integrats d'observació de carboni"). També vaig iniciar noves línies d'investigació en mesures de transpiració dels arbres i estimes de l'ús de l'aigua.

Com a investigadora postdoctoral (programa Talent Hub, Marie Curie actions) a la Universitat d'Anvers (Bèlgica) i la Universitat de Granada, em vaig centrar en l'avaluació de les alteracions en la fisiologia microbiana i la capacitat de captura de carboni dels ecosistemes subàrticos i mediterranis afectats per canvis en el clima i la gestió.

La meva recerca actual al CREAF, finançada per una beca Marie Curie, utilitzarà gradients geotèrmics del sòl a Islàndia per dilucidar els efectes de l'escalfament global en el cicle N, l'estequiometria C: N i les interaccions planta-sòl utilitzant isòtops estables.

Actualment sóc professora associada del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia (BAVE) de la UAB, i imparteixo classes en diverses assignatures dels Graus de Ciències Ambientals i Biologia Ambiental.

Recent publications under CREAF affiliation