935811920
Oficina: C5b/-118

Actualment sóc professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del CREAF.

Vaig fer el meu doctorat al CREAF-UAB (Centre d'Investigacions Ecològiques i Aplicacions Forestals) (amb menció europea) sobre les estratègies funcionals de diferents espècies de plantes mediterrànies en relació amb la seva estratègia de regeneració post-incendis. He realitzat investigacions i estades en diferents universitats dels Estats Units, França i Quebec.

La meva investigació es centra en estudiar els efectes de les pertorbacions sobre les plantes, ja sigui a nivell d’espècie o de comunitat. Concretament, un dels meus focus són les relacions i efectes del foc i/o la sequera sobre els trets funcionals o les dinàmiques de les comunitats d'espècies de plantes mediterrànies (matollars i boscos).

Un altre dels meus focus principals d’investigació és la biologia de la conservació. Actualment col·laboro amb gestors/es de diferents espais naturals de Catalunya amb l'objectiu de millorar la conservació de diverses espècies amenaçades de flora i fauna.

Interessos

Anàlis estadístics causals i filogenètics, Ecologia aplicada

Resposta dels sistemes mediterranis al foc, Resposta dels sistemes mediterranis a la sequera

Recent publications under CREAF affiliation