Esteu aquí

Sandra Saura Mas

Investigadora
935811920
Oficina: C5b/-118

Actualment  sóc professora lectora de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sóc doctora en Biologia, amb homologació a nivell europeu. Vaig realitzar el meu doctorat al CREAF estudiant estratègies funcionals de diferents espècies de plantes mediterrànies en relació a la seva capacitat de regeneració post-incendi. He fet estades a diferents universitats a Estats Units, França i Canadà.

La meva recerca està centrada en l’estudi dels efectes de les pertorbacions sobre les espècies i comunitats vegetals, ja sigui a nivell d’espècie o de comunitat. Més concretament, actualment em centro en l’estudi dels efectes i relacions entre els incendis i els episodis de sequera sobre característiques de les comunitats vegetals mediterrànies (per exemple, el matollar i l’alzinar), com els trets funcionals o la dinàmica de la comunitat.

També estic molt interessada en tot allò relacionat amb la biologia de la conservació, i he fet alguns treballs determinant l’estat de conservació d’algunes espècies de flora amenaçades de Catalunya.

Interessos

Anàlis estadístics causals i filogenètics, Ecologia aplicada

Resposta dels sistemes mediterranis al foc, Resposta dels sistemes mediterranis a la sequera

Publicacions recents