Rafael Poyatos López

Investigador postdoctoral
935814678
Oficina: C5/1120

Sóc llicenciat en Ciències Ambientals (UAB, 2002) i doctor en Biologia (UB, 2006). Vaig realitzar la meva tesi doctoral al Grup d'Hidrologia Superficial i Erosió, que actualment forma part del IDAEA-CSIC. He desenvolupat la meva recerca postdoctoral a l'empresa Solfranc Tecnologías (2007-2008), a la Universitat de Durham (Regne Unit, 2008-2009) i al CREAF (des de 2009).

Gran part de la meva recerca es centra en l'ecofisiologia de les plantes i l'ecologia funcional dels ecosistemes, sobretot en els cicles de l'aigua i el carboni. Estudio les respostes a les condiciones hidroclimàtiques de diferents processos ecofisiològics (transpiració, fotosíntesi, respiració, creixement), intentant-ne explicar els mecanismes, els patrons associats a la variabilitat intra- i interespecífica i les conseqüències pel funcionament dels ecosistemes.

La meva recerca es basa en els estudis de camp, amb un gran component instrumental (mesures hidroclimàtiques, flux de saba, intercanvi de gasos, hidràulica). He treballat en ecosistemes mediterranis i de muntanya, conreus i plantacions forestals i en boscos i tundra subàrtics. Recentment, també he començat a treballar amb grans bases de dades ecològiques, com l’IEFC. Actualment coordino el projecte SAPFLUXNET, on compilarem la primera base de dades global de transpiració a nivell d'individu a partir de mesures de flux de saba.

Interessos

  • Ecofisiologia de plantes i ecosistemes.
  • Cicle de l’aigua i el carboni en ecosistemes terrestres.
  • Respostes de les plantes i els ecosistemes a la sequera.
  • Gestió de dades ecològiques: de les mesures de camp a les bases de dades.

Publicacions recents