935813251
Oficina: C5-1104

Sóc llicenciada en Ciències Ambientals (UB, 2006) i màster en Teledetecció i SIG (UAB, 2007). El 2008 vaig entrar a formar part del CREAF, com a tècnica del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), realitzant tasques de fotointerpretació. 

El 2010 em vaig incorporar a l'equip de’n J.Vayreda i en J.Martínez-Vilalta, que investiguen els processos de decaïment forestal associats al Canvi Global i, especialment, als episodis de sequera severa. Alguns dels projectes que sustenten la nostra investigació (com ara DebosCat i CanviBosC) tenen una aplicabilitat directa per als tècnics de diferents administracions, i per això han tingut també certa repercussió mediàtica. 

Des de finals de 2013 hem començat a interessar-nos també per la valorització dels serveis ecosistèmics, una via que sembla ser prometedora per millorar la conservació i la gestió dels nostres ecosistemes.

Recent publications under CREAF affiliation