935868388
Oficina: C5b/-148

Soc graduat en Geografia  Universidad de Castilla-La Mancha (2013). Un cop graduat,vaig fer dos màster oficials: Màster en Recursos Hídrics i Medi Ambient per la Universidad de Málaga (2014) i Màster en Meteorologia i Geofísica (especialització en Meteorologia) per la Universidad de Granada (2016). Durant el període de formació acadèmica vaig dur a terme pràctiques al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) i la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

L'any 2016 vaig obtenir una beca FPU (Formació del Professorat Universitari) amb una duració de quatre anys, per a la realització d'una tesi doctoral sota la supervisió del Dr. Josep Peñuelas Reixach i el Dr. Aleixandre Verger Ten.

La tesi doctoral s'enmarca dintre del projecte Copernicus Global Land de la Comissió Europea, en l'equip investigador de la Unitat de Ecologia Global CREAF-CSIC-UAB que treballa en el desenvolupament de tècniques de teledetecció per a caracterizar la vegetació i la fenologia des de satèl·lit.

La investigació a realitzar en aquest projecte de tesi té per finalitat el desenvolupament d'algoritmes optimitzats per a estimar la fenologia de la vegetació desde satèl·lit, i aprofitar tot el potencial que ofereix la teledetecció per a estudiar la resposta de la vegetació davant el canvi climàtic i les possibles retroalimentacions que el canvi en les fenofases pot provocar sobre el clima global.

Recent publications under CREAF affiliation