935814221
Oficina: C5b/-116

Jofre Carnicer és un investigador que desenvolupa diverses línies de recerca en el camp de l’ecologia evolutiva.

Aquestes línies de recerca abarquen l’estudi dels processos eco-evolutius en gradients geogràfics de diversitat, les xarxes d’interacció planta-animal, i els impactes del canvi global en els ecosistemes Mediterranis terrestres.

Interessos

Ecologia evolutiva, Canvi global, Canvi climàtic

Ecologia evolutiva genètica i trets adaptatius en gradients geogràfics de diversitat i en xarxes d’interacció planta-animal, Canvi global genètica i demografia en ecosistemes forestals Mediterranis, Ecologia evolutiva dels cicles vitals (life history theory) i interaccions amb el canvi global