935811771
Oficina: C5/1116

Des de 1995 sóc investigador del CREAF i desenvolupador d’eines SIG. Vaig ser cocreador del mapa comprimit de MiraMon i de la idea del Lector Universal de Mapes de MiraMon el 1997; la primera tecnologia per a distribució de dades a Internet de MiraMon. Sóc professor al màster de SIG i Teledetecció de la UAB. Creador de portals web de visualització i descàrrega de mapes per a imatges de teledetecció amb tecnologia pròpia. Expert en el format JPEG2000 i en formats SIG topològics. Implicació en grups professionals/científics: sóc membre actiu del Comitè Tècnic de l’Open Geospatial Consortium (OGC) des de 2003 (editor dels documents dels estàndards OGC 07-057r7 WMTS, OGC 13-082r2 perfil simple, OGC 12-108 GMLCOV per JPEG2000 i 08-085r2 GMLJP2 v2), en els experiments d’interoperabilitat de l’OGC (OWS6, OWS7, OWS8, OWS10, Testbed11 i Testbed 12, donant com a resultat diversos informes tècnics (Public Engineering Reports) com el OGC 15-053 JSON i GeoJSON), i president del Fòrum Ibèric i Llatinoamericà i membre de l’Opengeospatial Architecture Board (OAB) des de fa un any. Sóc el representant espanyol en el ISO19115-1 i ISO 19157 i editor de l’esborrany del ISO19165 Preservació de Dades i Metadades. He coordinat el projecte europeu FP7 GeoViQua (Visualització de la informació sobre la qualitat a GEOSS) i sóc el coordinador dels projectes H2020 ConnectinGEO i WaterInnEU així com participant en l’ECOPotential i el programa  ERAPlanet així com d’altre projectes nacionals (per exemple el Fenodato) i locals relacionats amb la teledetecció i amb els estàndards d’informació i aplicacions geospacials. És president de la divisió d’Informàtica per l’estudi Científic de la Terra i l’Espai (ESSI) a la Unió Europea de Geociències (EGU). És membre del GEO Program Board, GEO Standards and Interoperability Forum, i de la GEO tasca GD-06 in-situ coordination. Sóc President del fòrum d’usuaris de GEO España.

 

Llibres publicats:

Interessos

Cartografia digital, Tecnologies web

Geoserveis, Estàndards

MiraMon, Servidors de Mapes, Estàndards

Recent publications under CREAF affiliation