935868388
Oficina: C5b/-148

Màster en Ecologia Terrestre i gestió de la biodiversitat a la Universitat Autònoma de Barcelona (2016-2017). Especialitat en ecologia terrestre.
Graduada en Biologia Ambiental (2012-2016) per la Universitat Autònoma de Barcelona.

La meva recerca es basa en trobar relacions entre els cicles biogeoquímics i la composició elemental del sistema planta-sòl amb alguns dels principals aspectes ecològics (creixement, diversitat, clima, tipus de sòl, capacitat fotosintètica, funció metabòlica...) a escala global.