935812700
Oficina: C5b/014
Soc Catedràtic d’Ecologia de la Universitat Autònoma Barcelona (UAB) i investigador del CREAF.
 
Les meves investigacions s'han centrat en l'estudi de l'estructura, el funcionament i la dinàmica de les comunitats vegetals, i en particular dels ecosistemes mediterranis, en relació amb diferents fonts de pertorbació antropogènica, com el canvi climàtic, el foc i les invasions d'espècies exòtiques.
 
El meu interès recent se centra en el paper del nínxol bioclimàtic de les espècies en l'estructuració de les comunitats vegetals enfront dels filtres ambientals associats al règim de canvi climàtic i el regim de pertorbarcions.

Interessos

Demografia vegetal, Tipus funcionals vegetals, Espècies invasives

Dinàmica de comunitats vegetals, Biologia del canvi global, Ecologia d'incendis