Membre del CREAF fins 2018
935813420
Oficina: C5b/-152

Sóc graduat en Biologia per la Universitat de Barcelona (2012), pel qual vaig rebre el Premi extraordinari de Biologia. Després de graduar-me vaig fer el Màster d'Ecologia Terrestre a la Universitat Autònoma de Barcelona (2013), amb un projecte final supervisat per en Daniel Sol sobre la hipòtesi del "Behavioural Drive". Al 2014, vaig obtenir una beca per realitzar una tesi doctoral sota la supervisió del Dr. Sol.

L'objectiu principal de la meva tesi és entendre com els organismes fan front als problemes ambientals a través d'ajustos comportamentals i com aquests poden afectar la seva ecologia i evolució. Utilitzo la mida relativa del cervell com una aproximació de la capacitat dels organismes per construir nous comportaments i trobar solucions innovadores per els reptes socio-ecològics. Un objectiu transversal de la meva tesi, per tant, és esbrinar en quines circumstàncies una espècie pot evolucionar cap a un cervell gran. 

Recent publications under CREAF affiliation