David Morales
935814672
Oficina: C5/1090

Soc llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), he obtingut el màster en Dret Laboral i de la Seguretat Social de l’IDEC (Universitat Pompeu Fabra) i el postgrau en Ocupació Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Des de maig del 2015 sóc el responsable de l’àrea/departament d’Administració i Gestió de Personal del CREAF, venint de l’àmbit privat de les gestories administratives i despatxos d’advocats.

Dins del centre, realitzo la gestió del personal principalment laboral, en la doble vessant interna i externa: selecció i contractació, benvinguda; nòmines, documents i pagaments de la Seguretat Social i impost sobre la renda, incapacitat temporal; coordinació de la formació bonificada; assessorament legal sobre qüestions laborals per al CREAF com a empresa i per al seu personal, preparació i presentació de documents obligatoris sol·licitats per les administracions públiques; supervisió i gestió de la prevenció de riscos laborals; suport a la incorporació de personal estranger (permisos i assessorament legal sobre condicions de treball).

Dins de la meva posició actual, he col·laborat decisivament a l’actualització i transformació de l’antic Pacte col·lectiu d’empresa del CREAF en l’actual conveni col·lectiu.