935814678
Oficina: C5/1128

Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona (2000),  investigador postdoctoral a la McGill University, Québec, Canada (Louis Lefebvre lab, 2001-2003), i actualment Investigador Científic del CSIC.

L'objectiu principal de la meva recerca és entendre com els animals responen als canvis ambientals. Les línies principals d'investigació són dues. La primera mira d'entendre el paper del comportament en la resposta dels animals als canvis ambientals i les implicacions que aquesta capacitat de resposta pot tenir sobre la seva ecologia i evolució. La segona línia d'investigació busca resoldre la 'paradoxa de les invasions': com és possible que les espècies invasores siguin capaces d'envair ambients als quals no han tingut temps d'adaptar-se i inclús arribar a ser més abundants que algunes espècies nadiues? Per tractar aquestes qüestions integro estudis de comportament, morfologia, ecologia i filogènia.

 

Interessos

La paradoxa de les invasions, El comportament animal en front dels canvis ambientals i les seves implicacions ecològiques i evolutives, El paper de les oportunitats ecològiques en els processos de diversificació sobretot en l'evolució del nínxol

Biologia d’invasions, Ecologia del comportament, Ecologia evolutiva