Carlos Palacín

Grups de recerca als quals pertany

935803420
Oficina: C5b/-152

Sóc llicenciat en Biologia (Universitat de Barcelona 2009), i vaig cursar un Màster en Ecologia Fonamental i Aplicada (Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, 2010).

El 2012 vaig començar un doctorat sobre la desnitrificació en llacs de muntanya dels Pirineus supervisat per en Jordi Catalan. Vaig obtenir una beca FI (reemplaçada per una FPU, 2013).

L'augment de la deposició de nitrogen està afectant els cicles biogeoquímics i a la biota dels llacs oligotròfics en zones de muntanya de l'hemisferi nord. Als Pirineus, la quantitat de nitrogen reactiu ha anat augmentant des de la dècada de 1980, però es coneix poc el potencial de les transformacions de nitrogen i del seu retorn a l'atmosfera a través de la desnitrificació en aquests llacs de muntanya. Així que l'objectiu principal del meu doctorat és caracteritzar l'activitat i els factors determinants del procés de desnitrificació en els hàbitats bentònics (biofilms epilítics i sediments) dels llacs dels Pirineus. També estic interessat en els potencials genètics i l'expressió de gens funcionals de desnitrificació i d’altres processos del cicle del nitrogen (nitrificació, DNRA i anammox) en aquests hàbitats.

 

Interessos
Limnologia, Ecologia del canvi global, llacs de muntanya, Biogeoquímica, cicle del nitrogen, desnitrificació.