935814675
Oficina: C5/1112

Soc llicenciada en Biologia (Universitat de Barcelona, 1997), Màster en Gestió Sostenible de l’Aigua per la Universidad de Zaragoza (2017) i inscrita al Doctorat en Medi Ambient i Societat de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Des de 1996 contractada com a personal tècnic d’investigació del CREAF.

Des de 1998, he treballat desenvolupant i aplicant el model de simulació forestal GOTILWA+. He participat en diversos projectes nacionals (MONTES, MEDFORESTREAM) i europeus (ATEAM, SilviStrat, CARBO-INVENT, CCTAME, MOTIVE, CLIMSAVE) que tenien com a objectius quantificar el balanç de carboni i aigua als boscos mediterranis i europeus, avaluar l’impacte (especialment sequera i incendis) del Canvi Climàtic sobre els serveis dels ecosistemes forestals, la seva vulnerabilitat i identificar estratègies de gestió forestal sostenible i de mitigació i adaptació als efectes adversos del Canvi Global.

A partir de 2013 el meu treball s'ha orientat més específicament cap a l'anàlisi de la vulnerabilitat al Canvi Global en l'ús de l'aigua i a la definició de mesures d'adaptació a la gestió de l'aigua treballant conjuntament amb actors locals i administracions. He col·laborat en els projectes LIFE + MEDACC i ISACC TorDelta i he estat la coordinadora del projecte BeWater (FP7 Science in Society). Actualment coordino la plataforma de ciència ciutadana Alerta Forestal que involucra la societat en la detecció d'afectacions en la salut dels boscos i participo en els projectes CLISWELN (JPI Clima) i FASTER (H2020-Widespread).

 

Recent publications under CREAF affiliation