Membre del CREAF fins 2018
973 481752 (ext. 290)

Sóc Enginyer Tècnic Forestal per la Universidad de Valladolid (2003) i Enginyer de Forests (2007) i Doctor en Ciències Forestals (2013) per la Universitat de Lleida. Entre 2013 i 2015 vaig fer una estada postdoctoral al Centre d’Étude de la Forêt de la Université du Québec à Montréal (Canada). Actualment sóc investigador postdoctoral (Juan de la Cierva) al CREAF i Investigador Associat al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC-CEMFOR).

La meva recerca pretén millorar el coneixement sobre les respostes dels boscos als diversos canvis ambientals, i determinar el paper de la gestió forestal en la dinàmica futura dels ecosistemes forestals.

El meu treball actual se centra en l’estudi dels mecanismes i factors que regeixen la dinàmica forestal i la coexistència de les espècies, amb especial èmfasi en la regeneració i la resiliència del bosc en front a pertorbacions, tant naturals com antròpiques. També m’interessa  particularment l’estudi dels patrons espacials, causes i conseqüències de la expansió del bosc en àrees de muntanya. Finalment, tracto de comprendre com diferents estratègies de gestió forestal poden interactuar amb els efectes del canvi climàtic, i com aquestes estratègies son percebudes pels diversos agents del sector forestal.

Recent publications under CREAF affiliation