Responsable de la Oficina de Projectes

Cristina García López

Cristina García López

Responsable de la Oficina de Projectes

Administració i gestió de projectes

Alícia Cardona Barrá

Alícia Cardona Barreña

Administració i gestió de projectes
Diana Estop

Diana Estop

Administració i gestió de projectes
Yolanda León

Yolanda León

Administració i gestió de projectes
Elena Martín

Elena Martín Fernández

Administració i gestió de projectes
Pilar Mazón Cardona

Pilar Mazón Cardona

Administració i gestió de projectes
Nuria Nadal Borràs

Nuria Nadal Borràs

Administració i gestió de projectes
Magda Pujol

Magda Pujol Mardones

Administració i gestió de projectes
Raquel Rionegro

Raquel Rionegro

Administració i gestió de projectes
Vanesa Vilar Navarro

Vanesa Vilar Navarro

Administració i gestió de projectes
Charo del Hoyo Vinuesa

Charo del Hoyo Vinuesa

Administració i gestió de projectes

Administració i Gestió de personal

David Morales

David Morales Durán

Administració i Gestió de personal
Maite Pizarroso

Maite Pizarroso

Administració i Gestió de personal

Teresa Rosas

Administració i Gestió de personal