Memòries anuals

Totes les activitats del CREAF (balanç econòmic, relacions institucionals, projectes de recerca, publicacions científiques i de divulgació, relació de personal, etc.), queden recollides en les Memòries d'actuació anuals.

Memòries d'actuació disponibles:

Memòria 2016 (versió pdf)

Memòria 2015 (versió pdf)

Memòria 2014 (versió pdf)

Memòria 2013 (versión pdf)

Memòria 2012 (versió pdf)

Altres memòries