Acords de creació

El Consorci del CREAF (Centre de Recerca Ecològic i Aplicacions Forestals) és un centre públic de recerca creat mitjançant Decret 300/1987 entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) amb la finalitat d’impulsar la recerca bàsica i aplicada en ecologia terrestre.

Posteriorment, s’hi va incorporar la Universitat de Barcelona (UB) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). Per tal d’adaptar els Estatuts del Consorci a les noves incorporacions i a diverses modificacions, en Acord de Govern GOV/155/2010, de 7 de setembre van ser aprovats els nous estatuts.

>>Consulta els Acords de Creació del CREAF

>> Consulta l'Aprovació dels Estatuts