Comptes Anuals

CREAF, com a institució de recerca pública socialment responsable i sostenible, té la voluntat de comunicar, de manera clara, precisa i completa, i en un grau raonable i suficient, la informació relativa a les seves polítiques, decisions i activitats que incideixen en la societat i el medi ambient.