BURKINA FASO
Projectes Unió Europea
Durada del projecte: 
oct. 2018 a maig 2019

La Unió Europea preveu incrementar els recursos en projectes de cooperació amb països africans, i incorporar en diferents programes aquestes països com a elegibles. A vegades, els seus investigadors d'Universitats i Centres de recerca no estan familiaritzats amb els programes de recerca europeu i en l'elaboració de propostes.

Introducció

El principal objectiu és donar formació a investigadors d'Universitats i Centres de recerca de la regió Burkina Faso per a participar en la preparació de propostes de convocatòries de projectes internacionals.

Les accions que es duran a terme durant el projecte seran: generació de material docent pels investigadors, curs presencial a Uagadugú (Ouagadougou), seguiment del continguts i assessorament en propostes futures durant 6 mesos posteriors al curs.

Els objectius del curs són temàticament transversals. Ara bé, inicialment s'enfocarà i s'exemplificarà a propostes relacionades amb Canvi Global, gestió integral i adaptativa de l'aigua en el territori,  tecnologies de monitorització dels recursos hídrics i l'impacte en ecosistemes mitjançant tècniques de Teledetecció i SIG.