Esteu aquí

Estratègia de Recursos Humans (HRS4R)

Aquest document descriu l'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HR Strategy for Researchers) mitjançant el qual, el CREAF ajudarà als investigadors i als contractants dels investigadors a incorporar els principis de la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors (Carta i Codi) en l'activitat diària del centre.

El document es correspon amb el primer pas de l'estratègia de recursos humans per als investigadors del centre, que es basa en un anàlisi intern i desenvolupa un Pla d'Acció, amb un conjunt d'accions programades inspirades en els principis de la Carta i el Codi i aprovades amb un conjunt de normes i pràctiques internes.

Leaflet HRS4R Charter and Code
Podeu consultar l'Estratègia del CREAF de Recursos Humans per a Investigadors en format PDF en aquest enllaç.

Pots veure el CREAF a la llista EURAXESS de HRS4R Acknowledged Institutions