FORMASAM
Altres
Durada del projecte: 
abr. 2018 a març 2020

Els ecosistemes forestals, amb els seus productes i serveis, tenen un paper important per assolir objectius ambiciosos de mitigació del canvi climàtic, però també s’han d’adaptar al mateix canvi climàtic. Els itineraris de gestió forestal s’han de desenvolupar en el seu context regional, però també s’han de fer compatibles amb les polítiques forestals i de sostenibilitat promogudes a escala estatal i europea. Els models de processos poden avaluar la provisió futura de productes forestals, simulant diferents opcions de gestió per la provisió de fusta i llenya, així com també la resiliència dels boscos sota el canvi climàtic. 

Introducció

FORMASAM desenvolupa futurs escenaris de gestió forestal, que són consistents des del nivell de rodal, passant pel paisatge, fins al nivell continental; alhora que s’exploren les opcions de mitigació i adaptació de la Bioeconomia Europea. Aquests escenaris de gestió seran llavors integrats en estudis de modelització.

El primer grup de treball tindrà la tasca de dissenyar escenaris de gestió forestal futurs, amb el suport d’experts estatals de la United Nations Economic Commission of Europe (UNECE) Team of Specialists, a continuació hi haurà tres grups de treball que tindran la tasca de fer operatius aquests escenaris. El primer amb l’aplicació de models a nivell de rodal, el segon de models a nivell de paisatge i el tercer amb l’aplicació de models a nivell continental. FORMASAM agrupa experts en modelització i en gestió forestal d’arreu d’Europa, que s’enfronten als reptes específics de la gestió forestal a cada regió.

L’expertesa combinada a FORMASAM permet desenvolupar escenaris de gestió forestal orientats a l’augment de la resiliència i a la contribució a la bioeconomia. Això, permetrà donar informació al sector forestal cara al futur, per estudis de seguiment com els de la UNECE Forest Sector Outlook Study, i també servirà per l’actualització de la “Intended Nationally Determined Contributions” (INDC) de la UE, i els seus estat membres, pels acords de París.