FAREM
Projectes nacional
Durada del projecte: 
gen. 2010 a gen. 2011

Una estació experimental per a la recerca sobre el funcionament, dinàmica i gestió sostenible del bosc tropical sec a Nicaragua,

Introducció

En col·laboració amb l’IRTA i la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua (UNAN), el projecte preveu la formació d’un equip d’investigadors i la creació d’una estació experimental per a la recerca sobre el funcionament, dinàmica i gestió sostenible del bosc tropical sec a Nicaragua, un ecosistema del qual depèn en gran part la subsistència de les comunitats rurals de la zona.En el marc del projecte ja s’han realitzat intercanvis científics, estades i tallers pràctics i l’organització del I Congrés Nacional de Medi Ambient de Nicaragua. A més s’han iniciat diferents estudis sobre els efectes de la fragmentació i l’expansió de la frontera agrícola en la dinàmica del bosc tropical sec. L’objectiu és cercar estratègies de gestió que garanteixin la recuperació i conservació d’aquest ecosistema.

L'Estació experimental es localitza en la Comunitat El Limón, a dos quilòmetres al sud-oest de la Ciutat d'Estelí i pretén ser referència nacional i internacional en recerca vinculat a l'ecologia, conservació i restauració de sistemes forestals i agroforestals del tròpic sec.

El nou centre compta amb equips especialitzats i instrumentació necessaris per a la investigació, una estació agro-meteorològica i infraestructura d'hivernacle per al muntatge d'experiments. El personal docent-investigador els convida a conèixer i treballar de manera conjunta des d'aquesta nova estació de treball de la UNAN Managua.

  • FAREM ESTELÍ