Medeco-HUB
Projectes nacional
Durada del projecte: 
oct. 2014 a oct. 2017

L’objetiu general d’aquest projecte és fomentar la participació del CREAF en projectes europeus d’ Horizon 2020, consolidant-lo al seu torn com a centre de referència en Ecologia Terrestre i Canvi Global del Mediterrani a Europa. 

Introducció

Aquest objectiu s’emmarca en les actuacions previstes en el Pla Estratègic del centre 2014-2017. Aquesta aposta cap a la internacionalització ha de donar resultats molt positius i ha incrementar notablement el nombre de projectes europeus liderats pel centre. Aquesta proposta planteja una sèrie d’activitats per consolidar el Departament de Projectes Europeus del CREAF, que permetran

(i) augmentar la participació del centre en programes internacionals, com a  soci o com a líder,

(ii) reforçar i ampliar les activitats que permetin augmentar l’ efectivitat del servei a l’investigador que dona el propi Departament (especialment de cares a H2020),

(iii) implicar als investigadors fomentant la seva excel•lència i internacionalització, i

(iv) assegurar i incrementar el retorn de fons a través dels esmentats programes i a través d’un gir  cap a la innovació.

Les oportunitats per captar fons europeus per part del CREAF a Horizon 2020 són molt elevades, donada la concordància de la major part de línees de recerca del centre amb el Repte Social 5 d’ H2020: Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i materies primeres. El projecte, per tant, suposa una oportunitat excel•lent per aquest propòsit i contribuirà a aportar solucions orientades a resoldre un dels grans reptes als que s’enfronta la societat espanyola actual: el Canvi Global.

Al seu torn, el desenvolupament d’aquesta proposta permetrà promoure la capacitat de lideratge i de projecció internacional del CREAF, encarar nous reptes en relació a l’ excel•lència científica i captar fons competitius sobre la base d’una activitat científica d’alt nivell. Per últim, el desenvolupament del projecte fomentarà la participació de PIMEs i altres grups de recerca espanyols amb poca experiència europea en les futures propostes, sobre tot pel que es refereix a activitats relacionades amb l’ àmbit forestal basades en la ecoinnovació. Això es veurà afavorit per la col•laboració amb l’ Agència de Suport a la Innovació i Internacionalizació de Catalunya (ACC10) i amb el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), així com la creació d’una una Unitat Conjunta de Recerca entre el CREAF i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), que permetrà identificar i contactar PIMEs del sector Forestal.  

  • CREAF, el futur HUB mediterrani de ciència i innovació en ecologia d'Europa