El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compta amb més de 160 treballadors i treballadores, entre personal científic, tècnic i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.

El CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació

El CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació de personal d’investigació..

Borsa de treball

Número d'oferta: 18-031-38646
Validesa de l'oferta: 
7 set. 2018 a 21 set. 2018
Resolt

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL EN ECOLOGIA DEL PAISATGE, MODELITZACIÓ ESPACIAL I TELEDETECCIÓ - RPAS

El CREAF precisa incorporar un/a investigador/a postdoctoral, per estudiar les relacions entre el canvi global i l’ecologia del paisatge. El focus principal del treball serà el desenvolupament d’eines de modelització que permetin l’avaluació dels impactes del canvi global sobre els ecosistemes forestals mediterranis. Entre aquestes eines, es posarà especial èmfasi en la mobilització de la informació provinent de RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) i el disseny de models de dinàmica espacial. El treball s’emmarca en un projecte finançat per la Fundació “La Caixa” sobre boscos i salut (“Boscos saludables per una societat saludable"). L’/la investigador/a participarà de manera activa en l’estructuració de les diferents iniciatives de modelització relacionades amb el model MEDFIRE, així com en l’elaboració de noves metodologies per avaluar l’impacte del canvi global sobre el funcionament i l’estructura dels ecosistemes forestals mediterranis. L’ús d’informació provinent de plataformes RPAS formarà part d’aquesta estructuració. El/la candidat/a treballarà en el marc del projecte Boscos i Salut (finançat per la Fundació Bancària “La Caixa”), en contacte amb diferents investigadors de la institució (en especial de la unitat mixta InForest existent entre el CREAF i el CTFC a Solsona), amb el departament de comunicació del CREAF i amb altres agents i experts de l’àmbit. La contractació, a temps parcial (75% de la jornada), és prevista que comenci a principis del mes d’octubre de l’any 2018, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.

Número d'oferta: 18-028-28693
Validesa de l'oferta: 
7 set. 2018 a 21 set. 2018
Resolt

POSTDOC RESEARCHER FOR THE PROJECT DRESS

CREAF is seeking to appoint a post-doctoral researcher to work on the Project DRESS (Water use and drought resistance strategies at different scales: from homeostatic mechanisms to regional vegetation dynamics; ref. CGL2017-89149-C2-1-R, financed by the Agencia Estatal de Investigación (AEI) and the European Regional Development Fund (FEDER). This contract is likely to start at the beginning of October 2018, with a duration of 6 months.

Número d'oferta: 18-027-00954
Validesa de l'oferta: 
5 set. 2018 a 14 set. 2018
Resolt

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a, amb perfil de biòleg/biòloga especialista en comunicació científica, per col·laborar dins dels projectes PRISMÀTIC i ALERTA FORESTAL. El contracte està previst que s’iniciï a partir de la segona meitat de setembre, amb una durada prevista de 3 mesos.

Número d'oferta: 18-026-18635
Validesa de l'oferta: 
3 set. 2018 a 10 set. 2018
Resolt

TECHNICIAN ON COORDINATION AND MANAGEMENT FOR THE “LIFE+ POLYFARMING” PROJECT

CREAF needs to find in a short time a technician profile, for management and coordination of the LIFE15 ENV/ES/000506 POLYFARMING ("demonstration of a new agro-silvo-pastoral system to improve productivity in the Mediterranean mountain areas") project, funded by the European Commission. The contract will be part-time (half-time), and is expected to start in mid-September 2018 with a planned duration of three months.

Número d'oferta: 18-025-19678
Validesa de l'oferta: 
31 jul. 2018 a 8 ag. 2018
Resolt

TÈCNIC/A AJUDANT EN ANÀLISI DE NIUS D’ABELLES SOLITÀRIES

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant de laboratori i camp, per analitzar nius d’abelles solitàries que nidifiquen en cavitats preestablertes, procedents d’un estudi sobre la nidificació d’aquests insectes en camps de fruiters, del GRUP D’ECOLOGIA DE LA POL·LINITZACIÓ del CREAF. El contracte serà a temps complet (37,5 hores setmanals), i s’iniciarà a mitjans d’agost del 2018, amb una durada prevista d’un mes i mig.

Número d'oferta: 18-024-27999
Validesa de l'oferta: 
23 jul. 2018 a 31 jul. 2018
Resolt

TÉCNIC/A ESPECIALISTA EN DIVERSITAT LIQUÈNICA URBANA I EDUCACIÓ AMBIENTAL

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a especialista en biodiversitat de líquens, com a part del projecte LiquenCity, finançat per la FECyT. La persona contractada participarà de manera activa en el disseny de material educatiu per a centres escolars de l’àrea de Barcelona, en coordinació amb un equip de Madrid (Espanya), realitzarà activitats de formació de professorat, de divulgació, i participarà en activitats directament amb les escoles. A més, treballarà en contacte amb experts de flora liquènica de la Universitat de Barcelona i del Real Jardín Botánico, i amb experts en ciència ciutadana de l’ICM i del CREAF. El contracte es prestarà a temps parcial, 24 hores setmanals durant aproximadament 6 mesos.

Número d'oferta: 18-023-18673
Validesa de l'oferta: 
18 jul. 2018 a 27 jul. 2018
Resolt

FIELD TECHNICIAN FOR THE PLANNING OF ALTERNATIVE PASTURES MANAGEMENT SYSTEMS IN THE MASSIS DE L’ALBERA

The CREAF needs to recruit in a brief time a field technician at Albera (Girona), for the ALBERAPASTUR project. The technician will participate in the data gathering for the management of pastures and in surveys to the farmers of the zone. The contract will begin in early August, and will last for a month.

Número d'oferta: 18-022-03683
Validesa de l'oferta: 
18 jul. 2018 a 31 jul. 2018
Resolt

TÈCNIC DE BASE DE DADES PER AL PROJECTE BOSSA-ICTA

El CREAF precisa incorporar un perfil tècnic per a un projecte de recerca en Salut i Medi Ambient Natural, dedicat a la investigació sobre l’efecte que els boscos exerceixen en la salut humana, i el seu paper clau en la mitigació del canvi climàtic. El projecte és finançat per la Fundació Bancària “La Caixa”. El contracte s'iniciarà previsiblement al setembre de 2018, i finalitzarà quan s'acabin les tasques vinculades al projecte.

Número d'oferta: 18-021-24642
Validesa de l'oferta: 
11 jul. 2018 a 25 jul. 2018
Resolt

WEB DEVELOPER FOR PROJECT LIFE REDCAPACITA

CREAF needs to recruit a technician/web developer for the LIFE project "Red Bosques: Knowledge and training networks for the efficient management of Natura 2000 Mediterranean forest habitats in Spain" (LIFE15 REDCAPACITA2015 GIE/ES/000809), funded by the European Union. The developer will be directly involved in the design and development of an evaluation of mature forests web application, in collaboration with members of the project team. This collaboration includes a full time contract (37,50 weekly hours), which will finalize when the tasks involved are completed. The estimated duration of the contract will be at least 7 months starting from September 3rd 2018.

Validesa de l'oferta: 
25 jun 2018 a 30 set. 2018
Resolt

CALL FOR APPLICATIONS: Director at the Centre for Ecological Research and Forestry Applications (CREAF)

The Director responds to the CREAF’s Board of Trustees and to the Consortium itself. Around 80% of its annual budget is project‐based and as such both national and international activities and research fundraising is a significant part of the Director's agenda. The Trustees and other local administrations directly provide around 20% of annual budget in terms of soft money and specific contracts. Thus, constant relationship with these local administrations is also a Director’s relevant activity. Still, the Director must be involved in training and outreach tasks participated by the Centre.

Pàgines