El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compta amb més de 160 treballadors i treballadores, entre personal científic, tècnic i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.

El CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació

El CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació de personal d’investigació..

Borsa de treball

Número d'oferta: 19-005-00951
Validesa de l'oferta: 
11 març 2019 a 18 març 2019
Resolt

EXPERTO/A CONTABLE Y FISCAL

El CREAF precisa incorporar una persona experta en contabilidad y fiscalidad para formar parte del Departamento de Administración del centro.

Número d'oferta: 19-004-00955
Validesa de l'oferta: 
8 març 2019 a 22 març 2019
Resolt

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)

El CREAF precisa incorporar un joven técnico o una joven técnica en informática para formar parte de los servicios de informática del centro, con los requisitos de la convocatoria de Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil 2018. El contrato se realizará en virtud de la ayuda con referencia PEJ2018-005392-A, cofinanciada con los recursos del Fondo Social Europeo (“El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) asignados a la Agencia Estatal de Investigación.

Número d'oferta: 19-003-00951
Validesa de l'oferta: 
4 març 2019 a 12 març 2019
Resolt

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE

El CREAF precisa incorporar un/a administrativo/a contable para formar parte del Departamento de Administración del centro.

Número d'oferta: 19-002-00951
Validesa de l'oferta: 
21 febr. 2019 a 6 març 2019
Resolt

"CONTROLLER” DE FINANZAS / EXPERTO/A CONTABLE

El CREAF precisa incorporar un/a “controller” de finanzas / experto/a contable para formar parte del Departamento de Administración del centro.

Número d'oferta: 19-001-00951
Validesa de l'oferta: 
21 gen. 2019 a 4 febr. 2019
Resolt

GESTOR/A ECONÒMIC/A DE PROJECTES DE RECERCA

El CREAF precisa incorporar un/a gestor/a econòmic/a de projectes de recerca amb finançament autonòmic, nacional i europeu, per a formar part de l'Oficina de Projectes del centre.

Número d'oferta: 18-040-25647
Validesa de l'oferta: 
21 des. 2018 a 4 gen. 2019
Resolt

TÈCNIC/A PER A LA GESTIÓ DE POBLACIONS D’ABELLES SOLITÀRIES

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a de suport, per encarregar-se de la gestió i cria de poblacions d’abelles del gènere Osmia, i per realitzar assajos de pol·linització en camps de fruiters, en el marc del projecte WILD. El contracte serà a temps parcial (30 hores setmanals, 80 % de la jornada completa del CREAF), i s’iniciarà durant la primera quinzena de gener del 2019, amb una durada prevista de 12 mesos.

Número d'oferta: 18-038-03638
Validesa de l'oferta: 
3 des. 2018 a 14 des. 2018
Resolt

AUXILIAR DE LABORATORI

El CREAF precisa incorporar un/a auxiliar de laboratori per al projecte FERT-WARM, ref. CGL2016-79835-P (“SATURACIÓ DELS EMBORNALS DE CARBONI: TRANSICIÓ DES D’UN PERÍODE DOMINAT PER LA FERTILITZACIÓ DE CO2 I NITROGEN A UN PERÍODE DOMINAT PER L’ESCALFAMENT”), finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La contractació, a temps parcial (20% de la jornada completa), es preveu que comenci a principis del mes de gener de 2019, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.

Número d'oferta: 18-039-11645
Validesa de l'oferta: 
3 des. 2018 a 14 des. 2018
Resolt

TÉCNICO/A AYUDANTE EN LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO DENDROLÓGICO

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a ajudant per al projecte SPONFOREST, ref. PCIN-2016-174, finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO), en el marc de la Convocatòria 2016 de “Accions de programació conjunta internacional”. La contractació, a temps parcial (80% de la jornada completa), es preveu que comenci a principis del mes de gener de 2019, i finalitzarà quan acabin les tasques vinculades al projecte.

Número d'oferta: 18-037-36674
Validesa de l'oferta: 
28 nov. 2018 a 7 des. 2018
Resolt

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN TRACTAMENT DE DADES

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a especialista en tractament de dades, sistemes d’informació geogràfica i anàlisi espacial aplicat a la limnologia i paleoecologia, per al projecte GECA (“Ecologia dels Canvis Ambientals”, ref. 2017-2019 SGR/910), finançat per la Generalitat de Catalunya. El contracte serà a temps parcial (75% de la jornada completa del CREAF), i tindrà una durada de 3 mesos (prolongables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’incorporarà al centre durant la primera meitat de desembre.

Número d'oferta: 18-036-04698
Validesa de l'oferta: 
9 nov. 2018 a 23 nov. 2018
Resolt

TÈCNIC/A PER A LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT SOBRE ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN LA GESTIÓ DE L'AIGUA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a amb alta especialització en temes d’innovació en la governança, adaptació al canvi climàtic, gestió de l’aigua i pràctiques agrícoles sostenibles a la Mediterrània, per col·laborar amb l’Equip d’Aigua i Canvi Global del CREAF en el marc del projecte FASTER (“sostenibilitat i adaptació dels agricultors tunisians mitjançant l’excel·lència en la recerca”), finançat per la Comissió Europea. La contractació es preveu que comenci a principis del mes de desembre de 2018, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 3 anys de contracte).

Pàgines