El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compta amb més de 160 treballadors i treballadores, entre personal científic, tècnic i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.

El CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació

El CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació de personal d’investigació..

Borsa de treball

Número d'oferta: 19-002-00951
Validesa de l'oferta: 
21 febr. 2019 a 6 març 2019
Resolt

"CONTROLLER” DE FINANZAS / EXPERTO/A CONTABLE

El CREAF precisa incorporar un/a “controller” de finanzas / experto/a contable para formar parte del Departamento de Administración del centro.

Número d'oferta: 19-001-00951
Validesa de l'oferta: 
21 gen. 2019 a 4 febr. 2019
Resolt

GESTOR/A ECONÒMIC/A DE PROJECTES DE RECERCA

El CREAF precisa incorporar un/a gestor/a econòmic/a de projectes de recerca amb finançament autonòmic, nacional i europeu, per a formar part de l'Oficina de Projectes del centre.

Número d'oferta: 18-040-25647
Validesa de l'oferta: 
21 des. 2018 a 4 gen. 2019
Resolt

TÈCNIC/A PER A LA GESTIÓ DE POBLACIONS D’ABELLES SOLITÀRIES

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a de suport, per encarregar-se de la gestió i cria de poblacions d’abelles del gènere Osmia, i per realitzar assajos de pol·linització en camps de fruiters, en el marc del projecte WILD. El contracte serà a temps parcial (30 hores setmanals, 80 % de la jornada completa del CREAF), i s’iniciarà durant la primera quinzena de gener del 2019, amb una durada prevista de 12 mesos.

Número d'oferta: 18-038-03638
Validesa de l'oferta: 
3 des. 2018 a 14 des. 2018
Resolt

AUXILIAR DE LABORATORI

El CREAF precisa incorporar un/a auxiliar de laboratori per al projecte FERT-WARM, ref. CGL2016-79835-P (“SATURACIÓ DELS EMBORNALS DE CARBONI: TRANSICIÓ DES D’UN PERÍODE DOMINAT PER LA FERTILITZACIÓ DE CO2 I NITROGEN A UN PERÍODE DOMINAT PER L’ESCALFAMENT”), finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La contractació, a temps parcial (20% de la jornada completa), es preveu que comenci a principis del mes de gener de 2019, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte.

Número d'oferta: 18-039-11645
Validesa de l'oferta: 
3 des. 2018 a 14 des. 2018
Resolt

TÉCNICO/A AYUDANTE EN LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS FORESTALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO DENDROLÓGICO

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a ajudant per al projecte SPONFOREST, ref. PCIN-2016-174, finançat per l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) i el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO), en el marc de la Convocatòria 2016 de “Accions de programació conjunta internacional”. La contractació, a temps parcial (80% de la jornada completa), es preveu que comenci a principis del mes de gener de 2019, i finalitzarà quan acabin les tasques vinculades al projecte.

Número d'oferta: 18-037-36674
Validesa de l'oferta: 
28 nov. 2018 a 7 des. 2018
Resolt

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN TRACTAMENT DE DADES

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a especialista en tractament de dades, sistemes d’informació geogràfica i anàlisi espacial aplicat a la limnologia i paleoecologia, per al projecte GECA (“Ecologia dels Canvis Ambientals”, ref. 2017-2019 SGR/910), finançat per la Generalitat de Catalunya. El contracte serà a temps parcial (75% de la jornada completa del CREAF), i tindrà una durada de 3 mesos (prolongables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’incorporarà al centre durant la primera meitat de desembre.

Número d'oferta: 18-036-04698
Validesa de l'oferta: 
9 nov. 2018 a 23 nov. 2018
Resolt

TÈCNIC/A PER A LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT SOBRE ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN LA GESTIÓ DE L'AIGUA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a amb alta especialització en temes d’innovació en la governança, adaptació al canvi climàtic, gestió de l’aigua i pràctiques agrícoles sostenibles a la Mediterrània, per col·laborar amb l’Equip d’Aigua i Canvi Global del CREAF en el marc del projecte FASTER (“sostenibilitat i adaptació dels agricultors tunisians mitjançant l’excel·lència en la recerca”), finançat per la Comissió Europea. La contractació es preveu que comenci a principis del mes de desembre de 2018, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 3 anys de contracte).

Número d'oferta: 18-035-19669
Validesa de l'oferta: 
5 nov. 2018 a 12 nov. 2018
Resolt

TÈCNIC/A DE SUPORT EN UN PROJECTE DE DEMOSTRACIÓ DE L’ÚS DE L’ABELLA ÒSMIA COM A POL·LINITZADORA EN CAMPS DE FRUITERS

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant de laboratori i camp, per quantificar les poblacions d’Òsmies obtingudes en camps de fruiters, així com col·laborar en l’anàlisi dels resultats de reproducció, i en la caracterització del paisatge local dels camps on es van alliberar les poblacions d’Òsmia, dins del programa “Ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020)”, finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Generalitat de Catalunya). El contracte serà a temps parcial (30 hores setmanals), i s’iniciarà a mitjans de novembre del 2018, amb una durada prevista de quatre mesos.

Número d'oferta: 18-034-80688
Validesa de l'oferta: 
17 oct. 2018 a 26 oct. 2018
Resolt

TÉCNICO/A DE CAMPO Y LABORATORIO EXPERTO/A EN ABEJAS

CREAF precisa incorporar un/a técnico/a de campo y laboratorio, para el proyecto SURVIVE_CHANGES (“VARIACION DE HISTORIAS VITALES Y PERDIDA DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN HABITATS ALTERADOS POR ACTIVIDADES HUMANAS”, con referencia CGL2017-90033-P), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El contrato tendrá una duración de 7 meses, a realizarse entre invierno de 2018 y primavera de 2019.

Validesa de l'oferta: 
10 oct. 2018 a 22 oct. 2018
Resolt

CANDIDATO/A PARA SOLICITAR CONTRATO (AYUDA) PREDOCTORAL FPU

Buscamos un/a candidato/a con interés en solicitar un contrato predoctoral FPU, para realizar una tesis doctoral en biodiversidad y ecología urbana. El estudio analizará cómo los factores locales de los parches habitables (específicos del jardín), y aquellos que definen el paisaje urbano circundante, afectan a la composición y diversidad de la comunidad de especies en las ciudades, usando como modelo de estudio las mariposas. Como parte de este objetivo, se estudiarán temas como el filtrado que las urbes generan sobre los rasgos de las especies, y la interacción entre paisaje y dinámica poblacional.

Pàgines