El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compta amb més de 160 treballadors i treballadores, entre personal científic, tècnic i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.

El CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació

El CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació de personal d’investigació..

Borsa de treball

Número d'oferta: 18-037-36674
Validesa de l'oferta: 
28 nov. 2018 a 7 des. 2018
Resolt

TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN TRACTAMENT DE DADES

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a especialista en tractament de dades, sistemes d’informació geogràfica i anàlisi espacial aplicat a la limnologia i paleoecologia, per al projecte GECA (“Ecologia dels Canvis Ambientals”, ref. 2017-2019 SGR/910), finançat per la Generalitat de Catalunya. El contracte serà a temps parcial (75% de la jornada completa del CREAF), i tindrà una durada de 3 mesos (prolongables si les necessitats del projecte ho requereixen). La persona seleccionada s’incorporarà al centre durant la primera meitat de desembre.

Número d'oferta: 18-036-04698
Validesa de l'oferta: 
9 nov. 2018 a 23 nov. 2018
Resolt

TÈCNIC/A PER A LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT SOBRE ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC EN LA GESTIÓ DE L'AIGUA

El CREAF precisa incorporar un/a tècnic/a amb alta especialització en temes d’innovació en la governança, adaptació al canvi climàtic, gestió de l’aigua i pràctiques agrícoles sostenibles a la Mediterrània, per col·laborar amb l’Equip d’Aigua i Canvi Global del CREAF en el marc del projecte FASTER (“sostenibilitat i adaptació dels agricultors tunisians mitjançant l’excel·lència en la recerca”), finançat per la Comissió Europea. La contractació es preveu que comenci a principis del mes de desembre de 2018, i finalitzarà quan s’acabin les tasques vinculades al projecte (es preveuen 3 anys de contracte).

Número d'oferta: 18-035-19669
Validesa de l'oferta: 
5 nov. 2018 a 12 nov. 2018
Resolt

TÈCNIC/A DE SUPORT EN UN PROJECTE DE DEMOSTRACIÓ DE L’ÚS DE L’ABELLA ÒSMIA COM A POL·LINITZADORA EN CAMPS DE FRUITERS

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a ajudant de laboratori i camp, per quantificar les poblacions d’Òsmies obtingudes en camps de fruiters, així com col·laborar en l’anàlisi dels resultats de reproducció, i en la caracterització del paisatge local dels camps on es van alliberar les poblacions d’Òsmia, dins del programa “Ajuts a les activitats de demostració (operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020)”, finançat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Generalitat de Catalunya). El contracte serà a temps parcial (30 hores setmanals), i s’iniciarà a mitjans de novembre del 2018, amb una durada prevista de quatre mesos.

Número d'oferta: 18-034-80688
Validesa de l'oferta: 
17 oct. 2018 a 26 oct. 2018
Resolt

TÉCNICO/A DE CAMPO Y LABORATORIO EXPERTO/A EN ABEJAS

CREAF precisa incorporar un/a técnico/a de campo y laboratorio, para el proyecto SURVIVE_CHANGES (“VARIACION DE HISTORIAS VITALES Y PERDIDA DE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN HABITATS ALTERADOS POR ACTIVIDADES HUMANAS”, con referencia CGL2017-90033-P), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El contrato tendrá una duración de 7 meses, a realizarse entre invierno de 2018 y primavera de 2019.

Validesa de l'oferta: 
10 oct. 2018 a 22 oct. 2018
Resolt

CANDIDATO/A PARA SOLICITAR CONTRATO (AYUDA) PREDOCTORAL FPU

Buscamos un/a candidato/a con interés en solicitar un contrato predoctoral FPU, para realizar una tesis doctoral en biodiversidad y ecología urbana. El estudio analizará cómo los factores locales de los parches habitables (específicos del jardín), y aquellos que definen el paisaje urbano circundante, afectan a la composición y diversidad de la comunidad de especies en las ciudades, usando como modelo de estudio las mariposas. Como parte de este objetivo, se estudiarán temas como el filtrado que las urbes generan sobre los rasgos de las especies, y la interacción entre paisaje y dinámica poblacional.

Número d'oferta: 9924
Validesa de l'oferta: 
1 oct. 2018 a 14 des. 2018
Resolt

GERENT ADMINISTRATIU/VA

El CREAF precisa incorporar un/a Gerent Administratiu/va que, reportant directament al Director del centre, s’encarregarà de gestionar els recursos econòmics i humans de l’entitat, d’acord amb les normatives preestablertes per la Direcció i amb la missió de donar el suport necessari a les activitats de recerca del personal investigador.

Número d'oferta: 18-033-90004
Validesa de l'oferta: 
21 set. 2018 a 28 set. 2018
Resolt

TÈCNIC/A DE CAMP I LABORATORI EXPERT/A EN SÒLS

El CREAF precisa incorporar urgentment un/a tècnic/a de camp i laboratori, per a un projecte d'estudi de la biodiversitat edàfica en parcel·les permanents en hàbitats naturals representatius de Catalunya, a càrrec del projecte SISEBIO. El contracte serà de mitja jornada i per començar el mes d’octubre de 2018.

Número d'oferta: 18-032-03589
Validesa de l'oferta: 
12 set. 2018 a 25 set. 2018
Resolt

POSTDOCTORAL RESEARCHER ON PHENOLOGY OPTIMALITY MODELING AND ITS LINKS WITH NUTRIENTS AND CLIMATE FOR THE IMBALANCE-P PROJECT

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher, to join the project SYNERGY GRANT - IMBALANCE (ERC-2013-SyG 610028-IMBALANCE-P, funded by the European Commission). The contract is expected to start in October 2018, and will finish at the end of the tasks required in this position for the project, likely December 31, 2018.

Número d'oferta: 18-029-28693
Validesa de l'oferta: 
7 set. 2018 a 21 set. 2018
Resolt

POSTDOC RESEARCHER FOR THE PROJECT DRESS

CREAF is seeking to appoint a post-doctoral researcher to work on the Project DRESS (Water use and drought resistance strategies at different scales: from homeostatic mechanisms to regional vegetation dynamics; ref. CGL2017-89149-C2-1-R, financed by the Agencia Estatal de Investigación (AEI) and the European Regional Development Fund (FEDER). This contract is likely to start at the beginning of October 2018, with a duration of 6 months.

Número d'oferta: 18-030-28693
Validesa de l'oferta: 
7 set. 2018 a 21 set. 2018
Resolt

TECHNICIAN FOR THE PROJECT DRESS

CREAF is seeking to appoint a technician to work on the Project DRESS (Water use and drought resistance strategies at different scales: from homeostatic mechanisms to regional vegetation dynamics; ref. CGL2017-89149-C2-1-R, financed by the Agencia Estatal de Investigación (AEI) and the European Regional Development Fund (FEDER). This contract is likely to start at the beginning of October 2018, and will last until the required project tasks are completed.

Pàgines