TÈCNIC/A DE LABORATORI I CAMP (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)

Periode de validesa: 
24 maig 2019 a 31 maig 2019
Número d'oferta: 19-015-03672Resolt

El CREAF precisa incorporar un jove tècnic o una jove tècnica per a anàlisis d’ecologia molecular, DNA i metabolòmica, amb els requisits de la convocatòria de Promoció d'Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil 2018. El contracte es realitzarà en virtut de l'ajuda amb referència PEJ2018-004323-A, cofinançada amb els recursos del Fons Social Europeu ("El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur") i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ) assignats a l'Agència Estatal d'Investigació.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

 1. En el marc del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
 2. Incorporació a partir de la resolució definitiva de la convocatòria indicada.
 3. Contracte temporal (2 anys).
 4. Jornada laboral: completa, 37,5 hores setmanals.
 5. Remuneració: 16422 € bruts anuals, segons convocatòria.

TASQUES A REALITZAR

 • - Disseny experimental i analític dels experiments relacionats amb els projectes d’ecologia global del CREAF.
 • - Obtenció de mostres de camp (aerosols, plantes, animals, sòls, exsudats radiculars o microorganismes).
 • - Desenvolupament dels protocols d’ecologia molecular per tractar les mostres, des d’aquells més bàsics de tractament d’àcids nucleics fins a les tècniques més especialitzades de genotipat:
 • + Utilització de sistemes específics d’extracció i purificació d’àcids nucleics per a anàlisis generalistes d’ADN i ARN com la ràtio ARN/ADN, molt utilitzada per a la determinació de la taxa de creixement dels organismes.
 • + Aplicació de tècniques de seqüenciació massiva de nova generació (NGS, Next Generation Sequencing), amb Roche 454 GS‐FLX o Illumina per a realitzar:
 • * Anàlisis metagenòmics complets de la comunitat microbiana de mostres ambientals.
 • * Seqüenciació massiva d’un gen de selecció, ja sigui el 16S rRNA (per a la caracterització de bactèries), ITS (per a la caracterització de fongs) o un gen que codifiqui un enzim metabòlic clau.
 • + Determinació de marcadors bioquímics com les ràtios ATP/ADP/AMP i NADPH/NADP mitjançant tècniques d’extracció i digestió àcida, i anàlisis amb cromatografia líquida d’alta resolució (HPLC) per a determinar l’estat metabòlic de mostres ambientals com plantes o microorganismes del sòl, amb l’objectiu de determinar el seu estat d’estrès en resposta a determinades pertorbacions ambientals com ara la temperatura o el desequilibri de nutrients a l’ambient.
 • + Anàlisis metabolòmiques per Orbitrap i altres tècniques d’HPLC.
 • + La persona contractada també ajudarà i es formarà en el desenvolupament de chips i “primers” dels gens implicats als cicles del C, N i P, que el CREAF està desenvolupant per a l’anàlisi robotitzat de gran número de mostres ambientals.
 • + Treball habitual amb mostres animals, especialment d’invertebrats del sòl.
 • - Tractament bioinformàtic i anàlisi de totes les dades obtingudes.

REQUISITS NECESSARIS

 1. Ser menor de 30 anys i estar inscrit/a en el Sistema de Garantia Juvenil espanyol en el moment de la contractació.
 2. Titulació universitària en ciències ambientals, bioquímica, biotecnologia o similar.
 3. Coneixements d’anàlisi estadística.
 4. Coneixements de laboratori en:
 • + Anàlisi orgànica elemental i tècniques atòmiques.
 • + Mètodes de quantificació d'àcids nucleics.
 • + Tècniques colorimètriques.
 • + Coneixements de taxonomia animal.
 • + Anàlisi de sòls.
 1. Carnet de conduir (B).
 2. Competència en treball multidisciplinari.
 3. Capacitat per treballar en equip.
 4. Català, castellà i anglès parlats i escrits correctament.

CONDICIONS VALORABLES

 1. Experiència com a tècnic/a de laboratori.
 2. Es valorarà especialment tenir un certificat de discapacitat reconeguda.

PROCÉS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec de l’Equip Investigador del projecte, i serà supervisat per Gerència i l’Àrea de Personal del CREAF. Aquest procés consistirà en:

 1. Admissió de candidatures: els/les candidats/des hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 31 de maig de 2019 a les 14:00 h., indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
 2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l’oferta.
 3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant una puntuació basada en criteris objectius.
 4. Decisió final: en cas de trobar la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.
Envia la teva candidatura: