RESPONSABLE TÉCNIC/A PER AL PROJECTE BIGMOSQUITOBYTES

Periode de validesa: 
21 febr. 2020 a 2 març 2020
Número d'oferta: 20-011-35730Resolt

El CREAF precisa incorporar un responsable tècnic o una responsable tècnica pel projecte HR18-00336 - Community-Driven Big Data Intelligence to Fight Mosquito-Borne Disease, finançat per “La Caixa”. S’ofereix un contracte a jornada parcial, que s’iniciarà presumiblement dintre de la primera quinzena de març, i es prolongarà fins la finalització de les tasques al projecte.

TASQUES A REALITZAR
- Coordinar un equip i dissenyar estratègies de mostreig de mosquits al camp, en base als requeriments del projecte.
- Coordinar sistemes de validació experta a nivell digital (en base a fotografies)
- Generar material documental i/o educatiu relacionat amb els mosquits.

REQUISITS NECESSARIS
- Grau biologia, o equivalent.
- Doctorat en biologia, o equivalent.
- Provada experiència en estudi i control de plagues de mosquits.
- Experiència en coordinació d’equips de projectes de recerca sobre la matèria objecte d’estudi.
- Coneixement biològic i taxonòmic de les espècies concretes de mosquit objecte d’estudi (mosquits invasors del gènere Aedes i en particular el mosquit tigre).
- Experiència prèvia en projectes de ciència ciutadana, i en estudis socio-entomològics.

CONDICIONS VALORABLES
- Coneixement de la zona de mostreig (Àrea Metropolitana de Barcelona)

PROCÈS I CRITERIS DE SELECCIÓ
El procés de selecció és a càrrec del Equip de projecte del CREAF, i serà supervisat per Gerència i per l'Àrea de Recursos Humans del CREAF. Aquest procés consistirà en:
1. Admissió de candidatures: els/les candidats/tes hauran d’enviar un currículum, una carta de motivació (màxim 500 paraules) i el qüestionari adjunt a l’oferta (emplenat), al correu laboral@creaf.uab.cat, fins el 2 de març de 2020, indicant el codi de referencia de l’oferta. No s'acceptaran sol·licituds referides a un altre portal, que no sigui la pròpia borsa de treball del CREAF, i amb les instruccions que figurin en aquesta.
2. Preselecció: determinació del compliment dels requisits mínims de l'oferta.
3. Selecció: valoració de les candidatures preseleccionades, mitjançant puntuació basada en criteris objectius.
4. Decisió final: en cas de trobar-se la persona adequada, es comunicarà formalment a aquesta la seva elecció, i es publicarà a la borsa de treball del CREAF la identificació de la persona escollida.

Envia la teva candidatura: