El CREAF és un centre públic de recerca en ecologia terrestre, anàlisi del territori i canvi global, que cerca l’excel·lència en la generació i transferència de coneixement, el desenvolupament metodològic, la innovació, la formació i la difusió. El nostre centre compta amb més de 160 treballadors i treballadores, entre personal científic, tècnic i personal d’administració de diferents països, que treballen conjuntament per fer avançar una recerca mediambiental d’excel·lència.

El CREAF treballa per assegurar una contractació justa i transparent, per promoure la igualtat d'oportunitats, i per millorar els procediments d'avaluació

El CREAF ha rebut la distinció HR Excellence in Research de la Comissió Europea, que demostra el compromís del nostre centre amb la transparència dels procediments de contractació, basats en el mèrit i la capacitat, i amb la promoció de condicions de treball atractives, d'acord amb la Carta Europea de l’Investigador i el Codi europeu de conducta per a la contractació de personal d’investigació..

Borsa de treball

Número d'oferta: 19-035-15715
Validesa de l'oferta: 
9 oct. 2019 a 19 oct. 2019
Obert

INVESTIGADOR/A POSTDOCTORAL PARA EL PROYECTO NEWFORLAND

El CREAF necesita incorporar un investigador o una investigadora postdoctoral, para el proyecto NEWFORLAND (New Iberian Forests: ecological role and potential vulnerability under climate change), ref. RTI2018-099397-B-C22, financiado por MCIU/AEI/FEDER, UE. Se espera iniciar el contrato a finales de octubre del 2019, y finalizará cuando terminen las tareas de la persona contratada, requeridas por el proyecto.

Número d'oferta: 19-034-00951
Validesa de l'oferta: 
20 set. 2019 a 16 oct. 2019
Evaluation period

TÈCNIC/A DE RRHH (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)

El CREAF precisa incorporar un jove o una jove amb titulació universitària, per a formar part del Departament/Àrea d’Administració i Gestió de Personal del centre, amb els requisits de la convocatòria de Promoció d'Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil 2018. El contracte es realitzarà en virtut de l'ajuda amb referència PEJ2018-005562-A, cofinançada amb els recursos del Fons Social Europeu ("El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur") i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil (IEJ) assignats a l'Agència Estatal d'Investigació.

Número d'oferta: 19-030-29666
Validesa de l'oferta: 
2 ag. 2019 a 30 ag. 2019
Evaluation period

POST-DOC RESEARCHER FOR THE COS4CLOUD AND WEOBSERVE PROJECTS

CREAF is seeking for a postdoctoral researcher, to work with a sole full-time contract on the following two projects (alternatively/simultaneously): - CREAF contribution to the COS4CLOUD project (“Co-designed Citizen Observatories Services for the EOS-Cloud”), ref. 863463, from the H2020 program, funded by the European Union. - CREAF contribution to the WeObserve project (“An Ecosystem of Citizen Observatories for Environmental Monitoring”), ref. 776740, from the H2020 program, funded by the European Union. The contract will last until the end of the tasks detailed below in the framework of those projects.

Número d'oferta: 19-031-29666
Validesa de l'oferta: 
2 ag. 2019 a 30 ag. 2019
Evaluation period

PRE-DOC RESEARCHER FOR THE COS4CLOUD AND WEOBSERVE PROJECTS

CREAF is seeking for a predoctoral researcher, to work with a sole full-time contract on the following two projects (alternatively/simultaneously): - CREAF contribution to the COS4CLOUD project (“Co-designed Citizen Observatories Services for the EOS-Cloud”), ref. 863463, from the H2020 program, funded by the European Union. - CREAF contribution to the WeObserve project (“An Ecosystem of Citizen Observatories for Environmental Monitoring”), ref. 776740, from the H2020 program, funded by the European Union. The contract will last until the end of the tasks detailed below in the framework of those projects or until a successful presentation of a PhD dissertation.

Número d'oferta: 19-032-29716
Validesa de l'oferta: 
2 ag. 2019 a 30 ag. 2019
Evaluation period

RESEARCHER FOR THE BESTMAP AND PHENOTANDEM PROJECTS

CREAF is seeking for a researcher, to work with a sole full-time contract on the following projects (alternatively/simultaneously): - CREAF contribution to the BESTMAP project (“Behavioural, Ecological and Socio-economic Tools for Modelling Agricultural Policy”), ref. 817501, from the H2020 program, funded by the European Union, - CREAF contribution to the PhenoTandem project (“Harmonizing Remote Sensing and Citizen Science vegetation phenology observations”), funded by IHE Delft, in the CSEOL project funded by ESA. The contract will last until the end of the tasks detailed below in the framework of those projects.

Número d'oferta: 19-026-04663
Validesa de l'oferta: 
24 jul. 2019 a 2 ag. 2019
Evaluation period

TÉCNICO/A DE COMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO CLISWELN

CREAF necesita incorporar un técnico o una técnica de comunicación, con perfil de biólogo o bióloga especialista en comunicación científica, para unirse a la parte de tareas que corresponden al CREAF dentro del proyecto conjunto CLISWELN (Climate Services for the Water-Energy-Land-Food Nexus), del programa ERA4CS, con ref. PCIN-2017-070 y financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Se espera iniciar el contrato en septiembre del 2019, con una duración de seis meses.

Número d'oferta: 19-027-18635
Validesa de l'oferta: 
24 jul. 2019 a 2 ag. 2019
Evaluation period

COMMUNICATION TECHNICIAN FOR THE “LIFE+ POLYFARMING” PROJECT

CREAF is seeking for a communication technician, with a profile of biologist specialized in scientific communication, to work full-time for 2 months on the LIFE project POLYFARMING ("Demonstration of a new agro-silvo-pastoral land use to improve farm profitability in mountain areas"), with ref. LIFE15 ENV/ES/000506, funded by the European Commission. This contract is envisaged to start in September 2019.

Número d'oferta: 19-024-00955
Validesa de l'oferta: 
22 jul. 2019 a 16 oct. 2019
Evaluation period

TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A (PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL)

El CREAF precisa incorporar un joven técnico o una joven técnica en informática para formar parte de los servicios de informática del centro, con los requisitos de la convocatoria de Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil 2018. El contrato se realizará en virtud de la ayuda con referencia PEJ2018-005392-A, cofinanciada con los recursos del Fondo Social Europeo (“El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) asignados a la Agencia Estatal de Investigación.

Número d'oferta: 19-022-03694
Validesa de l'oferta: 
16 jul. 2019 a 31 ag. 2019
Evaluation period

PhD STUDENT FOR A MARIE CURIE FELLOWSHIP

CREAF is seeking for a PhD student - Early Stage Researcher (ESR8), to be beneficiary of a Marie Skłodowska-Curie ITN fellowship. This predoctoral researcher will be part of the FutureArtic project (“A glimpse into the Arctic future: equipping a unique natural experiment for next‐generation ecosystem research”), funded from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 813114. The labour contract linked to the fellowship is expected to start in September 2019, with a total duration of 36 months.

Número d'oferta: 19-033-14630
Validesa de l'oferta: 
20 set. 2019 a 30 set. 2019
Resolt

TÉCNICO/A DE INVESTIGACIÓN PARA EL PROYECTO BIOCLIM

El CREAF precisa incorporar un técnico o una técnica de investigación, para unirse al proyecto BIOCLIM (“Nicho bioclimático y dinámica de las comunidades vegetales en respuesta al cambio climático”), ref. CGL2015-67419-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad) y el FEDER. Se espera iniciar el contrato en la segunda mitad del mes de octubre del 2019, y finalizará cuando terminen las tareas de la persona contratada, requeridas por el proyecto (se prevé un mínimo de 4 meses).

Pàgines